Én csak gyógyítok, aki meggyógyít: Isten. Ambroise Pare


 Dr. Szilasi Anna
belgyógyász, az orvostud. kandidátusa 
   


EGÉSZSÉGKÖZPONT
7624
Pécs
Hungária út 28–30

 Tel/fax: (36)(72) 310-259
 Rendelő telefon: (72) 333-392
 Mobil: 20/967-83-41
 E-mail: dr.szilasi@t-online.hu

 

- Komplex szűrôvizsgálatok
- Manager egészséggondozás
- Idült betegségek gondozása
- Belgyógyászati szakellátás
- Háziorvosi ellátás
- Akupunktúra
- Reflexológia 
- Fizikoterápiás kezelések
- Homeopátia
- Iriszdiagnosztika
- Laboratóriumi vizsgálatok azonnali eredményközléssel

Managerek, Üzletemberek figyelem!

Fél órát fordítson önmagára!

dr. Szilasi Anna                                                                                
Keresse fel a Supertech Egészségközpontot Pécsett a Hungária u. 28-30-ban. Telefonon vagy E-mail-on megbeszélt idôpontban elvégezzük komplex egészségvizsgálatát hagyományos orvosi vizsgálat mellett műszeres és laboratóriumi, vérvizsgálati valamint computeres tesztekkel, iriszdiagnosztikával együtt.

Nem kell várakoznia, azonnal eredményt kap, és egészsége megórzéséhez, helyreállításához részletes javaslatot adunk.

A klasszikus gyógyítás mellett gyógynövények alkalmazását javasoljuk, természetgyógyászati és tradicionális kínai kezeléseket, stresszoldást, kondícionálást biztosítunk, megtanítjuk relaxálni.

A Supertech Egészségközpont a mai kor kihívásainak és követelményeinek orvosszakmai - elméleti és gyakorlati - szempontból minden tekintetben megfelelô egészségvédô intézményrendszer. EGÉSZSÉGÜGYI MAGÁNVÁLLALKOZÁS, melyet német-magyar tôkével létesült Kft üzemeltet az "európai" elveknek és gyakorlatnak megfelelôen. Ez a magyarázata annak is, hogy megjelenésében, felszereltségében, szakmai színvonalában bármely nyugateurópai típusú magánklinikával versenyezhet.

Az EGÉSZSÉGKÖZPONT, amely a betegség-megelôzô és szakorvosi játóbetegellátó gyógyító és gondozó szolgáltatásokat nyújtja, Pécs, Hungária út 28-30 sz. alatt, nyert elhelyezést korszerü körülmények között.

Vállalkozásunk nevében viseli a legjellemzôbb vonásait. Supertech, mert a járóbetegellátás és az egészségmegôrzés szolgálatába állítható, ma elérhetô legkorszerübb technikai felszereltséggel bír.

Egészségközpont, mert fô céljainak egyike az életet veszélyeztetô vagy tartós rokkantsághoz vezetô szív-érrendeszeri, anyagcsere és egyes daganatos betegségek MEGELŐZÉSE, a veszélyeztetô tényezôk /RIZIKĽK/ a stressz és az életmód okozta veszélyhelyzetek feltárása.

Munkaszervezésünkben elsôdleges szempont a hozzánk fordulók várakozás mentes, idôre ütemezett ellátása, a közösen meghatározott optimális idôpontban.

Telefon bejelentkezést: a 72-es körzetben a 333-392 számon: Kedd, csütörtök: 14-17 és szerda, péntek: 10-14 óra között fogadunk.

Elôzetes idô és program egyeztetéssel az egy telephelyen dolgozók részére helyszini kiszállással is lebonyolítjuk a komplex egészségvizsgálatokat vagy a munka alkalmassági vizsgálatokat.

Elvégezzük a gépjármüvezetôi és a lôfegyver tartási alkalmassági vizsgálatokat is. Megszervezzük és lebonyolítjuk a munka-ártalmakkal kapcsolatos expozíciós vizsgálatokat is.

Az Egészségközpontban komplett kivizsgálást és gyógyítást nyújtunk, beleértve a szükséges LABORATÓRIUMI, EKG, ultrahang és egyéb kiegészítô vizsgálatokat is. Nagyteljesítményľ laboratóriumi automata müszereket üzemeltetünk, melyekhez csak ujjbegybôl vett tizedmikroliternyi vérmennyiség szükséges és mérési ideje 1-2 perc, vizsgálat fajtánként. 18 féle véranalízist tudunk szolgáltatni.

Betegeinket valamennyi szakkonzíliumra és speciális vizsgálatra valamint a fekvôbeteg ellátó intézményekbe eljuttatjuk szükség esetén.

A bajmegállapító és gyógyító-utókezelô tevékenységnél a "mindent egy helyen, várakozás nélkül, személyes megbeszélésekkel és közösen kialakított stratégia szerint" elvet érvényesítjük.

EKGAz Egészségközpont orvosszakmai szakterületei:

    - Betegség megelôzés:
    - Komplex és célzott szűrôvizsgálatok,
    - Manager egészséggondozás, kondicionálás,
    - Idült betegségek és állapotok gondozása.
    - Belgyógyászati szakellátás
    - Háziorvosi ellátás
    - Foglalkozásegészségügyi (üemegészségügyi) szolgáltatások
    - Természetgyógyászat:
    - Akupunktúra
    - Tradicionális kínai gyógymódok
    - Reflexológia (speciális test és talp masszázs)
    - Bioenergetika
    - Stresszoldás
    - Relaxációs és meditációs technikák betanítása
    - Fizikoterápiás kezelések
    - Gyógynövények, természetes anyagok és homeopátia
    - Iriszdiagnosztika
    - Laboratóriumi vizsgálatok azonnali eredményközléssel.

A BETEGSÉG MEGELŐZÉS szolgáltatásait részben az Egészségközpontban nyújtjuk, részben RIZIKÓ SZŰRŐÁLLOMÁS formájában, amely MOBIL SZÜRŐÁLLOMÁS-ként is üzemel a munkáltatók megrendelései alapján az üzemi telephelyeken. Ez esetben a szľrési célnak megfelelô komplett felszereltséggel szállunk ki a legkevesebb idôveszteséget biztosítva az igénybe vevôk részére.

Az általunk ajánlott szűrési lehetôségeket a megrendelô igénye szerint csoportosítjuk, módosítjuk. Fôbb ajánlati csoportjaink:

- Komplex egészségvizsgálat, mely a szokásos orvosi vizsgálaton túl a következôket tartalmazhatja: vérnyomás mérés, EKG, Terhelési vizsgálat, a vizelet vizsgálata 9 faktorra, computeres rizikó-meghatározás és konkrét életmódi tanácsadás. Vérbôl a következô vizsgálatok törénhetnek igény szerint:

- vérzsírok: koleszterin, HDL koleszterin, triglicerid,
- májfunkciók: bilirubin, SGOT, SGPT, GGT,
- epekövesség: alkalikus foszfatáz,
- vese funkciók: Urát, Kreatinin, CK, ásványi anyagok.
Továbbá: vérkép vizsgálata, áttekintô hasi ultrahang vizsgálat. Béldaganat-szľrés széklet vizsgálattal.

A GYÓGYÍTÓ szolgáltatások keretében a BELGYÓGYÁSZATI profilon belül a gyulladásos, degeneratív mozgásszervi betegségek gyógyításával, az idült betegségek gondozásával, az állapotrosszabbodás megelôzésével, valamint az utókezelési eljárások alkalmazásával foglalkozunk.

Kiemelt területünk a gyomor-bélrendszer, a szív és érrendszer megbetegedései valamint az úgynevezett psziho-szomatikus betegségek csoportjai.

Összefoglalóan: elsôsorban a feszített élettempó, a stresszhelyzetek valamint az életmód és szokások egészségkárosító hatásainak kivédését tűztük célul.

A választható KEZELÉSEK széles skálája áll rendelkezésünkre.

A klasszikus európai orvostudomány gyógyító módszereihez számos kezelô műszerrel rendelkezünk. E mellett a hagyományos kínai gyógyászat, más távol keleti és természetgyógyászati kiegészítô kezeléseket alkalmazunk.

Az íriszdiagnosztika a szem szivárványhártyájának vizsgálatával egyes szervek állapotára, elváltozásaira vonatkozó jelek értékelése. A jelen állapotra ad képet, kb. fél évre előre érvényes a valószínűsége. A szervezet és az egyes szervek egyensúlyi zavaraira utal, akár anatómiai eltérés, akár működésbeli eltérés tekintetében. Nem jelez az írisz olyan esetekben, amikor valamely szerv betegsége vagy eltávolítás utáni állapot gyógyszeres kezeléssel a szervezet számára működési egyensúlyzavart nem jelent. /Pl. jól beállított cukorbetegség, pajzsmirigy műtét utáni állapot, stb. /Az írisz vizsgálat képet ad az idegrendszer / akaratlagos és vegetatív / stressz terheléséről, állapotáról, az immunrendszer és a  szervezet salak terhelési helyzetéről. Jó segítség a betegségek megelőzésében. Pontossága: 80-90 % .

A HÁZIORVOSI szaktevékenységen belül vlamennyi elôírt feladatot teljesítjük, e mellett dominál a prevenciós szemlélet.

ÜZEMEGÉSZSÉGÜGYI szolgáltatásokat is vállal az Egészségközpont, a munkáltatóval kötött szerzôdés alapján. Ennek keretében az érintett dolgozók körében elvégezzük a minden területre kiterjedô komplex egészségvizsgálatot, az adott munkahely esetleges ártalmainak hatásvizsgálatát. Véleményezzük a munkaalkalmasságot és a gépjármľ vezetôi alkalmasságot. A szükséges gyógykezelést és kondicionálást biztosítjuk az Egészségközpontban rendelkezésre álló módszerekkel.

Különösen ajánljuk ezt a szolgáltatást a MAGÁN VÁLLALKOZÓKNAK, KFT-knek, akiket a legújabb jogszabályokban meghatározott munkavédelmi feladatok sok gond elé állítanak majd, az esetleges egészségromlás-kártérítési ügyekben.

E programunk sikerére jellemzô, hogy egyik elsô megrendelônk és referenciánk a svéd Ericsson cég volt, bankok is igényber veszik szolgáltatásainkat (pl az OTP és Kereskedelmi Bank Déldunántúli Igazgatósága, HVB Bank). Biztosító Társaságok életbiztosítási ügyleteihez is végzünk részletes egészségvizsgálatot.

Ajánljuk ezt a szolgáltatást a KÜLFÖLDI MUNKA végzést szervezô cégeknek is, mivel a várható megterhelésnek megfelelô reakció-vizsgálatokat is elvégezzük.

A betegség megelôzés terén CÉL-CSOPORTnak tekintjük magukat a VÁLLALKOZÓKat, a MANAGEREKet, akik rendkívül sok életmódi hátrányt kénytelenek elviselni. E mellett stresszdús munkájuk az éjszakai nyugalmuktól is megfosztja. Panaszaikat fáradsággal magyarázzák, de idôhiány miatt semmit sem tesznek, csak a gyógyszer és az alkohol - mint stresszoldó - fogyasztásuk növekszik. Idegállapotuk versenyt fut a megterheléssel. A hajszolt életmódot élôket tanfolyamokkal egybekötött természetes kúrákkal tanítjuk meg az idô és energia-takarékos egészségvédelemre.

Az egészségvédelem személyi feltételei:

A szaktevékenységi szolgáltatásokat belgyógyász, háziorvos, üzemorvos és természetgyógyász szakképesítésű, kandidátusi tudományos fokozattal rendelkezô fôorvos vezeti, a speciális szakkérdések eldöntésében más szakembereket / radiologus, laboratóriumi és üzemegészségügyi szakorvos, természetgyógyászok, stb./ és intézményeket is igénybe vesz az Egészségközpont.

Részt vesz a munkában egy kínai orvos, aki a tradicionális kínai gyógyászat orvosi diplomájával rendelkezik.

Munkatársunk egy pszichiáter, aki a Kievi Egyetemen szerezte orvosi diplomáját és szakképesítését, Vietnamban a természetgyógyász diplomáját. Mindezekkel sikeresen tevékenykedett több évig az USA-ban, Los Angelesben díszdoktori címet kapott. A magyarországi elôírásoknak megfelelô szakvizsgáját is letette.

Az átlagosnál nagyobb méretű rendelôegységben fektetô-pihentetô lehetôségünk van az egyes fizikotherapiás kezelések vagy egyéb, megterhelést csükkentô beavatkozások alkalmazásához.

RÁKSZŰRŐ VIZSGÁLAT FÉRFIAKNAK!

Új műszer és új vizsgálati lehetőség!

  PROSZTATA SZŰRÉS

 Fájdalomtól és kényelmetlenségtől mentes PSA vizsgálat!

 A PSA (Prosztata Specifikus Antigén) szintje a vérben 
prosztata gyulladás, valamint jó és rosszindulatú folyamatok esetében megemelkedik.

 A vizsgálat ujjbegy megszúrása által nyert kapilláris vérből végezhető.

 8 perc alatt írott formájú leletet adunk!

Minden 40 év feletti férfinak ajánlott!

Éljenek vele, és éljenek általa 68 évnél jóval hosszabb életet!

Van tehát egy sunyi népbetegség és van egy kényelmes, gyors, olcsó diagnosztikai eljárás. 
Csak elhatározás kell a korai szűréshez, amivel az alattomos, tünetmentes prosztata rák felderítésében még teljes gyógyulást igérő állapotban eredményt érhetünk el.

Ára: 2.000,- Ft

Mit kell tudni a prosztata rákról?

 A prosztata hivatalos magyar neve: dülmirigy. A belső férfi nemi szervekhez tartozik. A húgycső körül helyezkedik el, gesztenye alakú és nagyságú, váladéka fontos a spermiumok továbbításához.

Megbetegedésének első jele, hogy megnagyobbodik, esetleg gyulladásos elváltozások keletkeznek, vagy a kár rosszindulatú elfajulás is elindulhat. Mindez fájdalom nélkül, is történhet, esetleg enyhe égő érzés vagy minimális vizelési zavar jelezheti. A prosztata betegségek a szervezet számára gyulladásos gócot is jelenthetnek.

 A prosztata rák az esetek 60 %-ában a prosztata külső mirigyes részéből indul ki. Így hamar áttöri a prosztata burkát, és áttételeket képezhet a nyirokcsomókban, a csontokban, a csigolyákban. A húgycsövet össze szűkíti, vizelési nehézség keletkezik.

 Az idejében felfedezett prosztata rák teljes sikerrel gyógyítható!

 A korai szűrésen való részvétel az egyén és a család érdeke, ezért fontos, hogy minden 40 év feletti férfi vegyen részt a szűrésen. Pozitív szűrővizsgálati eredmény esetén az Egészségközpont gondoskodik a megfelelő kivizsgálásra irányításról, a betegek sorsát figyelemmel kíséri.

 Mit mérünk a szűrővizsgálatnál?

A szervezet olyan fehérje termelésének szintjét, amely a prosztata sejtekre specifikus.

A normálistól eltérő, emelkedett szint nem rák-specifikus, csak a gyanút kelti fel. Tehát további részletes kivizsgálásra van szükség a pontos diagnózis megállapításához, amelyet urológus szakorvos végez el.

 Magyarországon a születéskor várható élettartam férfiaknál alig 68 év, pedig a genetikai vizsgálatok 120-130 éves élettartam lehetőségét is jósolják.

A halálozási okok között első helyen a szív-érrendszeri megbetegedések vannak, ezt követik a daganatok, amelyek arányában a civilizációs ártalmaknak köszönhetően még további emelkedés várható.

A daganatokon belül a férfiaknál jelentős helyet foglal el a prosztata rák. Évente több mit 1500 ember idő előtti halálát okozza.

 Szervezett férfi-tumor szűrés jelenleg nincs, ezért kezdeményezzük ennek az elhanyagolt rétegnek a korai felkutatását.

 A szűrővizsgálat előzetes időegyeztetéssel történik. Az ujjbegy megszúrásával jelentős, kellemetlenséget nem okozunk és 8 percen belül eredményt adunk.

 Minden panasszal rendelkezőt, illetve minden 40 év feletti férfit várunk!

 Supertech Egészségközpont

7624. Pécs Hungária u. 28-30. 
Tel: 72-333-392

Jelentkezés: minden nap 13-14 óra között.

dr. Szilasi Anna 
Egészségközpont vez. főo. 
az orvostud. kandidátusa
   

 
Én csak gyógyítok, aki meggyógyít: Isten. Ambroise Pare   

 

    Főoldal